Skip to content
Waar muziek & vuur samenkomen!
Huisregels
 • Kampvuurconcert behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 • Op last van de politie kan bij de entree steekproefsgewijs gevisiteerd worden.
 • Kampvuurconcert behoudt zich het recht voor om het evenementenbeleid te allen tijde aan te passen.
 • Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.
 • Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen.
 • Wapens zijn ten strengste verboden. Wees verstandig en laat alle voorwerpen thuis die gezien kunnen worden als wapens. Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.
 • Degenen die zich niet houden aan de huisregels, maakt zich strafbaar aan artikel 461 van het wetboek van strafrecht en kan worden overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom de locatie.
 • Het bezoeken van het evenement is volledig op eigen risico.
 • Om de veiligheid van de bezoekers te allen tijde te kunnen garanderen en om de in-en uitstroom soepel te laten verlopen, geldt na het scannen van je ticket de regel: binnen is binnen.
 • Kampvuurconcert is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers.
 • Het is verboden om (semi)professionele fotoapparatuur mee te nemen naar de kampvuurconcerten, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie. Een gewone (digitale) camera of een GoPro zijn wel toegestaan. Selfiesticks zijn niet toegestaan.
 • Bij bezoek aan de kampvuurconcerten ga je akkoord met het feit dat er foto-, video- en tv opnames worden gemaakt.
 • Het is niet toegestaan een paraplu mee te nemen.
 • Het is verboden te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen plekken.
 • Het bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.
 • Bij de kampvuurconcerten houden vuurmannen- en vrouwen de kampvuren in de gaten. Het is verboden vloeistoffen of spullen in de kampvuren te doen.
 • Het is verboden je binnen 2 meter van de vuurkorven te begeven.
 • Het is verboden in staat van dronkenschap de kampvuurconcerten te betreden of aanwezig te zijn.
 • Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
 • Plaids en opvouwbare krukjes zijn toegestaan, stoelen niet. Krukjes dienen uitgevouwd aan de volgende maximum afmetingen te voldoen: 40×40 cm (lengte en breedte) en 50 cm hoogte. De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers te verzoeken hun plaids of opvouwbare krukjes op een plek naar achteren/ verder van het podium te plaatsen om plaats te maken voor staande bezoekers.
 • Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen.
 • Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. Bekers worden los ingezameld.
 • Kampvuurconcert is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
 • Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is niet mogelijk.
 • Eenmaal gekochte tickets omzetten naar een andere datum is niet mogelijk.
 • Kampvuurconcert is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging.
 • Kampvuurconcert is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de kampvuren/ vuurkorven als gevolg van gedrag dat in strijd is met de huisregels.
Back To Top